Αποτελέσματα Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Αποτελέσματα Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ά Κύκλου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για τον

Νέα παράταση για το «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ»

Νέα παράταση για το «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ»

Νέα παράταση υποβολής προτάσεων για τον Α΄ κύκλο του προγράμματος Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων