Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2003), η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά ορίζεται ως «οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές – καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και οι πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με αυτές και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες και, κατά περίπτωση, τα άτομα αναγνωρίζουν ότι αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους»

Από το 2002, η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη σημασία της διατήρησης αυτής της κληρονομιάς που μέχρι τότε περιγραφόταν ως «παραδοσιακός και σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός», υιοθετώντας τον όρο “άυλα πολιτιστικά αγαθά”.

Η ευθύνη για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα ανήκει στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο κύριος στόχος της είναι να ενημερώσει το κοινό για τη Σύμβαση και τις επιπτώσεις της, συνεργαζόμενη στενά με κοινότητες φορέων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικούς, για την καταγραφή και διατήρηση των ποικίλων πολιτιστικών παραδόσεων της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα διαθέτει έναν πλούτο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η καταγραφή όλων αυτών των παραδόσεων που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά γίνεται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη και επικαιροποιημένη εικόνα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 114 στοιχεία, από τη μεσογειακή διατροφή ως τη ξυλοναυπηγική, τον Καραγκιόζη ως τον Βλάχικο Γάμο στη Θήβα, τον πολιτισμό της ελιάς ως την τέχνη του αλέσματος των δημητριακών στον νερόμυλο και τον ανεμόμυλο, από παραδοσιακές μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας και αλιείας ως πανάρχαια αποκριάτικα δρώμενα.

Στο επίκεντρο των δράσεων της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι η δημιουργία και η εφαρμογή πολιτικών για την ευαισθητοποίηση των νέων στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι, υψηλής προτεραιότητας στόχος της είναι η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων μέσα και έξω από τις σχολικές τάξεις, με σκοπό να γνωριστούν οι μαθητές με τα άυλα πολιτιστικά αγαθά, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν για τη διαφύλαξή τους ως σημαντικού στοιχείου συλλογικής μνήμης και ταυτότητας.

Με στόχο  τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργήθηκε και το Erasmus+ έργο μας i-school. Έχει σαν αποστολή να αυξήσει την κατανόηση των μαθητών για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, με την ενσωμάτωση της διδασκαλίας της στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τη χρήση από τους δασκάλους ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας στο site https://ayla.culture.gr

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας i-school στο site https://ischool-project.eu/el

Scroll to Top