Ενεργή υποστήριξη στην κινητικότητα των σπουδαστών

κινητικότητα σπουδαστών

Η p-consulting έχει τη χαρά να φιλοξενεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δύο σπουδαστές από το Marijampoles College της Λιθουανίας, οι οποίοι πραγματοποιούν στην εταιρεία μας πρακτική άσκηση για 2 μήνες, στον τομέα των εφαρμογών πληροφορικής.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί το έναυσμα για τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξη από την εταιρεία μας, των ενεργειών δικτύωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των νέων από χώρες της Ε.Ε., μέσω ποικίλων δράσεων του προγράμματος Erasmus+. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται, επίσης, ενεργά στην ανάπτυξη δράσεων του προγράμματος Erasmus+, καθώς συμμετέχει ως εταίρος σε συμπράξεις Έργων που υλοποιούνται στον τομέα των Στρατηγικών Συμπράξεων (KA2) τα τελευταία 2 έτη.

Η Ευρώπη των νέων και της ανάπτυξης  δεξιοτήτων μέσω της ανταλλαγής εμπειριών είναι η Ευρώπη του αύριο, την οποία η p-consulting στηρίζει σθεναρά.

κινητικότητα σπουδαστών

Scroll to Top