Τα νέα του e-VET4AI!

Το έργο.

Το έργο e-VET4AI, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του. Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν το Μάρτιο 2023, στην Φρανκφούρτη,  για τη δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης, αλλά και τη δια ζώσης διακρατική συνάντησή τους.

Η δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης.

Εκπρόσωποι των εταίρων, μαζί με εκπαιδευτικούς, συναντήθηκαν με στόχο να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εξελίξεις της Βιομηχανίας 4.0 που απαιτούνται περισσότερο από το σύστημα.

Οι εταίροι του έργου e-VET4AI διοργάνωσαν την τριήμερη δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (LTTA) η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28 και 30 Μαρτίου 2023. Στην LTTA συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί από 4 διαφορετικές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο).

Αφού παρακολούθησαν μια σειρά από επισκέψεις, οι συμμετέχοντες έλαβαν επίσης μέρος σε διάφορα εργαστήρια όπου συνέβαλαν στον συν-σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής διαδρομής που θα εφαρμοστεί στα αντίστοιχα σχολεία τους.

Τα νέα του e-VET4AI! 3

Η διακρατική συνάντηση.

Η διακρατική δια ζώσης συνάντηση των εταίρων, διεξήχθη 30 και 31 Μαρτίου, στην Φρανκφούρτη και φιλοξενήθηκε από τον οργανισμό ΙΤΚΑΜ. Οι εταίροι συζήτησαν για την ανάπτυξη των παραδοτέων και την ομαλή υλοποίηση του έργου.

Έχοντας λάβει το feedback των εκπαιδευτικών από την LTTA, των προηγούμενων ημερών, οι εταίροι συζήτησαν διεξοδικά τις επόμενες ενέργειές τους, τις διορθώσεις αλλά και τις προσθήκες που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν για την τελική μορφή των ψηφιακών εργαλείων που αναπτύσσουν.

Αυτό το διάστημα οι εταίροι οριστικοποιούν το περιεχόμενο των ψηφιακών εργαλείων ώστε να προχωρήσουν στην πιλοτική φάση, με 40 εκπαιδευτές.

Μάθετε περισσότερα για τα ψηφιακά εργαλεία εδώ!
Μείνετε συντονισμένοι!

Scroll to Top