Ο.Α.Ε.Δ “Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης”

Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης

Ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ο.Α.Ε.Δ το πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» το οποίο αφορά συνολικά 12.700 δικαιούχους. Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ.

Στις 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους δικαιούχους των περιφερειών (Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου). Οι Αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ (oaed.gr)
Το πρόγραμμα «Επιχορήγησης Εργοδοτών» αφορά επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο από 1/1/2015 έως 31/8/2015.
Το ποσό επιχορήγησης είναι 450€/μήνα για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης και 207€/μήνα για κάθε νέα θέση μερικής απασχόλησης με ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης τους 11 μήνες από την στιγμή της πρόσληψης μέχρι την 30/11/2015.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Επιχορήγησης Εργοδοτών» εδώ.

Το πρόγραμμα «Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης «Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» πρώην ανέργων που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 μέχρι 31/8/2015
Το ποσό της επιχορήγησης είναι 10.000€ για πραγματοποιηθείσες δαπάνες από 1/1/2014 και μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» εδώ.

Προσοχή! Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης).

Εάν κάποιες από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού, θα πρέπει άμεσα να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) της περιοχής τους και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου.

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση κλειδαρίθμου εδώ.

Για την επιλογή των δικαιούχων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Scroll to Top