Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Ανοίγει την Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 10:00 από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων “Επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”. Tο πρόγραμμα αφορά ανέργους τακτικής επιδότησης και δικαιούχους επιδόµατος µακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφόσον αποφασίσουν να µετατρέψουν το επίδοµα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 10 εργαζόμενους χωρίς να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τελευταίους 3 μήνες.

Στο πρόγραμµα µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα δύο ακόλουθα στάδια:

Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπόµενο διάστηµα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου. Σε αυτό το στάδιο ως µηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται το µηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου. Για τους επιχορηγούµενους δικαιούχους λόγω µακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδοµα µακροχρονίων ανέργων, ύψους 200 ευρώ µηνιαίως και επιπλέον ηµερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8 ευρώ .

Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη λήξη του α΄ σταδίου και µέχρι να συµπληρωθούν οι 12 µήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο του προγράµµατος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης και µέχρι 25 ηµεροµίσθια το µήνα, για τους επιχορηγούµενους.

Μετά την λήξη του 12μηνου η επιχείρηση υποχρεούται να κρατήσει τους δικαιούχους για άλλους 3 μήνες χωρίς επιδότηση.

Οι αιτήσεις γίνονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ηλεκτρονικά μέσα από την σελίδα του OAED.

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Scroll to Top