Κυκλική οικονομία: στο επίκεντρο του έργου Entreled

Το έργο Entreled βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενσωματώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του, το Entreled στοχεύει να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες με τις δεξιότητες και τη γνώση που είναι απαραίτητες για να επιτύχουν επαγγελματικά στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Tι είναι όμως το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και γιατί αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η υιοθέτησή του;

Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις, η έννοια της κυκλικής οικονομίας έχει αναδειχθεί ως κρίσιμος δρόμος προς την αειφορία. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή γραμμική οικονομία, η οποία ακολουθεί το μοντέλο “παίρνω-κατασκευάζω-απορρίπτω”, η κυκλική οικονομία στοχεύει στη δημιουργία ενός κλειστού κυκλώματος όπου τα προϊόντα και τα υλικά επαναχρησιμοποιούνται, ανακατασκευάζονται και ανακυκλώνονται συνεχώς. Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά τα απόβλητα, διατηρεί τους φυσικούς πόρους και μειώνει την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Η κυκλική οικονομία επίσης προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία. Η μετάβαση σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως το “προϊόν ως υπηρεσία”, επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν νέες πηγές εσόδων, ενώ ενθαρρύνει την καινοτομία στον σχεδιασμό προϊόντων και τις πρακτικές αειφορίας. Αυτά τα μοντέλα μετατοπίζουν την εστίαση από την ιδιοκτησία στη χρήση, ενθαρρύνοντας τις εταιρείες να δίνουν προτεραιότητα στην απόδοση και τη μακροβιότητα των προϊόντων τους.

Επιπλέον, η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας απαιτεί συνεργατική προσπάθεια από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της κυβέρνησης, της βιομηχανίας, της ακαδημίας και της κοινωνίας των πολιτών. Οι πολιτικές παρεμβάσεις, όπως η διευρυμένη ευθύνη παραγωγού και τα κίνητρα για οικολογικό σχεδιασμό, μπορούν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν κυκλικές πρακτικές.

Ουσιαστικά, η κυκλική οικονομία παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση σε πολλές από τις περιβαλλοντικές και οικονομικές μας προκλήσεις. Με τη μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο και την υιοθέτηση της κυκλικότητας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ευημερούν μέλλον για όλους.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Entreled και μάθετε περισσότερα για το έργο μας.

Scroll to Top