Οι εταίροι του GUIDE, συναντήθηκαν στην Πάτρα!

Το έργο GUIDE.

Το έργο GUIDE στοχεύει να βοηθήσει τους Επαγγελματίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας (ΕΕΠΣ) να διασφαλίσουν ότι όλοι μπορούν να επιλέξουν την επαγγελματική τους πορεία με βάση το ενδιαφέρον και την ικανότητα, και όχι με βάση το φύλο. Μέσω του έργου GUIDE θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων που θα διατεθεί σε ΕΕΠΣ, πανεπιστήμια και άλλους παρόχους κατάρτισης, ώστε να υποστηρίξει όλα τα φύλα στη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας χωρίς τη χρήση στερεοτύπων ως προς το φύλο.

Η συνάντηση στην Πάτρα.

Οι εταίροι του έργου GUIDE συναντήθηκαν στην Πάτρα, 26.09.2023 και 27.09.2023 και φιλοξενήθηκαν από την p-consulting.gr. Στη δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των οργανισμών της σύμπραξης.

Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και πολύ παραγωγική. Συζητήθηκε η μέχρι τώρα πορεία του έργου αλλά και τα επόμενα βήματα για την επιτυχημένη υλοποίησή του. Υπήρξε καταιγισμός ιδεών για τις δραστηριότητες προώθησής του αλλά και αρκετές παρουσιάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό  των παραδοτέων του έργου.

Το feedback που έλαβε η σύμπραξη το προηγούμενο διάστημα, από Επαγγελματίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας, για την ανάπτυξη του πρώτου παραδοτέου, του Ψηφιακού εργαλείου για τον εντοπισμό στερεοτύπων φύλου στις αποφάσεις σταδιοδρομίας, ήταν πολύτιμο για την ανάπτυξη και ολοκλήρωσή του. Το εργαλείο θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2023. Από τον Νοέμβρη 2023 έως και το Φεβρουάριο του 2024, οι εταίροι της σύμπραξης θα πραγματοποιήσουν Ανοιχτές εκδηλώσεις για την προώθηση αυτού του εργαλείου.

Τον επόμενο μήνα, η p-consulting.gr g. θα παρουσιασεί το έργο consulting.gr  p-consulting.gp-consultingστο ετήσιο συνέδριο του EfVET, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ρόδο, με πάνω από 250 συμμετέχοντες. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί ο ανοιχτός διάλογος, η ανταλλαγή ιδεών και η ενεργός συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων, προωθώντας μια πιο περιεκτική και συνεργατική ατμόσφαιρα. 

Το έργο εξελίσσεται και προχωρά δυναμικά! Δείτε μερικά στιγμιότυπα της συνάντησής μας στην Πάτρα.

 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!

Ακολουθήστε μας σε Facebook και LinkedIn!

Scroll to Top