Στα βήματα του QUAHVET

Το QUAHVET, το πρόγραμμά μας στα πλαίσια του Erasmus+ που έχει ως σκοπό την ενημέρωση και παρότρυνση των μαθητών να επιλέξουν για την επαγγελματική τους εκπαίδευση σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων για την ενίσχυση της διαδικασίας του επαγγελματικού προσανατολισμού, διανύει ήδη τους πρώτους μήνες ζωής του.

Στην παρούσα φάση υλοποίησης του έργου διεξάγεται σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία έρευνα για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις ανωτέρω χώρες καθώς και την εικόνα της στο ευρύ κοινό.

Η ανάγκη διεξαγωγής της έρευνας αναδείχθηκε από την διαπίστωση πως σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό επαγγελματικό περιβάλλον χρειάζονται εργαζόμενοι με τεχνικά προσόντα αλλά και με γνώσεις κατασκευής και χρήσης των νέων μοντέλων και εργαλείων που συνεχώς αναπτύσσονται.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικών προσόντων οδήγησε με τη σειρά της στην ευρεία ανάπτυξη Οργανισμών Υψηλής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (HVET) για τους οποίους όμως υπάρχει ένα κενό στην πληροφόρηση τόσο των μαθητών όσο και των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ίδιο κενό συναντάται και στην πληροφόρηση σχετικά με τις προοπτικές αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση που ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση τέτοιου είδους παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η έρευνά μας έρχεται για να εντοπίσει τους λόγους και τα αίτια ύπαρξης αυτού του κενού επίγνωσης σε ό,τι αφορά την Υψηλή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση τόσο στη χώρα μας αλλά και στις χώρες των εταίρων του έργου.

Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και τα επόμενα βήματα στο μονοπάτι του QUAHVET.

Scroll to Top