Πολιτική Παρενόχλησης

Πολιτική Παρενόχλησης 2

Η p-consulting.gr, δεσμεύεται να παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας, όπου όλες/όλοι οι εργαζόμενες/εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Κανενός είδους παρενόχληση δεν είναι ανεκτή στο χώρο εργασίας, από κανένα άτομο. Η p-consulting.gr, δεσμεύεται να διατηρεί ένα χώρο εργασίας χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμούς και άλλου είδους παρενοχλήσεις.

Η/ο καθεμία/καθένας θα πρέπει να φροντίζει ώστε να προλαμβάνεται η οποιαδήποτε παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Κανενός είδους παρενόχληση δεν θα γίνει ανεκτή.

Η p-consulting.gr δεσμεύεται να προστατεύσει:

 • το φύλο
 • τη φυλή
 • την εθνότητα
 • την εθνική καταγωγή
 • την ηλικία
 • τις θρησκευτικές πεποιθήσεις
 • τον σεξουαλικό προσανατολισμό
 • την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου

καθώς και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό των εργαζόμενών της, φυσικό ή μη, νομικά προστατευόμενου ή μη.

Δεν γίνονται ανεκτές παρενοχλήσεις λόγω του φύλου, φυλής, υπηκοότητας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, ή άλλου νομικά προστατευόμενου χαρακτηριστικού, και απαγορεύεται από την παρούσα Πολιτική.

Συμπεριφορές τέτοιας φύσης και κουλτούρας που υπονομεύουν την παρούσα Πολιτική, αποτελούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Ρητά και κατηγορηματικά, δηλώνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή.

Σκοπός της Πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, βάση προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών, καθώς και κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης που μπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν.

Ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά, η εταιρεία p-consulting.gr, δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηρά:

 • τα υπονοούμενα
 • οι κοροϊδίες
 • τα προσβλητικά αστεία ή σχόλια

Αστεία ή σχόλια αισχρά, σεξουαλικά ή ρατσιστικά, απαγορεύονται από την παρούσα πολιτική.

 • η προσβολή αναπηρίας
  Η οποιαδήποτε προσβολή ή κριτική αναπηρίας.
 • η χρήση προσβλητικής γλώσσας
 • τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση

Σχόλια για το παρουσιαστικό κάποιας/ου, είτε αφορούν φυσικά χαρακτηριστικά, είτε τον ρουχισμό.

 • τα σχόλια για τον χαρακτήρα κάποιας/κάποιου
  Σχόλια για τον χαρακτήρα κάποιας/ου, τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία και εκθέτουν το άτομο.
 • η παρακολούθηση, καταδίωξη και η ανεπιθύμητη φραστική ή φυσική προσοχή έναντι κάποιου ατόμου
 • η αποστολή ακατάλληλων μηνυμάτων
  Αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω SMS, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή επιστολής
 • οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις και σχόλια
  Ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιας/κάποιου, την προσωπική της/του ζωή, τυχόν ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα, τα σεξουαλικά της/του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητά της/του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής της/του ταυτότητας και θρησκείας.
 • οι σεξουαλικές χειρονομίες
 • οι επίμονες προτάσεις για ραντεβού
 • οι απειλές
 • τα υπονοούμενα επαγγελματικής ανόδου

Υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιας/ου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα της/του, ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική της/του πορεία στην εταιρεία.

 • οι αγενείς χειρονομίες
 • τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή
 • η διάδοση κακόβουλων σχολίων

 Η προσβολή κάποιας/κάποιου κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, το είδος γάμου, τα σύμφωνα συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές της/του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα πιστεύω της/του

 • οι απειλές

Λεκτικές ή με χειρονομίες

 • βρισιές δημόσια ή κατ’ ιδίαν
 • η υποτίμηση ή γελιοποίηση ενός ατόμου

Υποτίμηση των ικανοτήτων της/του, είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους.

 • τα ξεσπάσματα θυμού
 • η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής
 • ο αποκλεισμός
  Ο αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή σχεδιασμό.
 • ο διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyber bullying)
  Tα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα.

Η  p-consulting.gr, δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στις προαναφερθείσες διακρίσεις και συμπεριφορές. Δεσμεύεται επίσης, να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών αυτών. Τέλος, η p-consulting.gr, θα παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης.

Η p-consulting.gr, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα με Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγίες, με τα οποία μεριμνά για την πρόληψη και την επίλυση ζητημάτων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Η Πολιτική ανασκοπείται ετησίως ή όταν απαιτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση.

Scroll to Top