πληροφορική

EmpowerAI 1

EmpowerAI

στοιχεία Ιρλανδία 2023-1-IE01-KA220-VET-0001531958 2023-2025 σύνοψη EMPOWERAI «ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (TN)» Το EMPOWERAI είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+διάρκειας 25 μηνών, που υλοποιείται από 5 φορείς προερχόμενους από Ιρλανδία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία. Εστιάζει στην ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας και της χρήσης εργαλείων TN από γυναίκες επιχειρηματίες, έτσι […]

EmpowerAI Read More »

Creative Teaching 28

Creative Teaching

στοιχεία Ισπανία KA220-ADU-5C8C25B0 2021-2023 σύνοψη Creative Teaching through Virtual Reality Το έργο Creative Teaching θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+, και θα υλοποιηθεί από 5 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Σλοβενία, Ελλάδα, Γαλλία, και Ισπανία. Στόχος του έργου είναι η ριζοσπαστικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης εικονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Creative Teaching Read More »

e-VET4AI 52

e-VET4AI

στοιχεία Γερμανία 2021-1-DE02-KA220-VET-000030542 2021-2023 σύνοψη e-VET4AI e-VET Trainers 4 Artificial Intelligence Το Έργο e-VET4AI υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 7 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και το Βέλγιο. Στόχος του Έργου είναι: Η υποστήριξη των εκπαιδευτών σε μαθήματα μηχανικής κατάρτισης για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών

e-VET4AI Read More »

AWARE 82

AWARE

στοιχεία Σλοβενία 2021-1-SI01-KA220-VET-000033366 2021-2023 σύνοψη AWARE Cybersecurity AWAREness in VET Το AWARE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 28 μηνών που υλοποιείται από εννέα εταίρους από την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών,

AWARE Read More »

S4EG 111

S4EG

στοιχεία Σλοβενία 2020-1-SI01-KA204-075931 2020-2022 σύνοψη S4EG“Δεξιότητες για την απασχόληση: Απόκτηση δεξιοτήτων απασχόλησης στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω σοβαρών παιχνιδιών” Το S4EG είναι ένα καινοτόμο Ευρωπαϊκό έργο, το οποίο θα αναπτύξει μία νέα εκπαιδευτική μέθοδο στην εκπαίδευση ενηλίκων ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Μέσω των διαδραστικών σοβαρών παιχνιδιών που θα δημιουργηθούν, οι εκπαιδευτές θα μπορούν να προσεγγίσουν καλύτερα τις

S4EG Read More »

Female Entrepreneur

Female Entrepreneur

στοιχεία Ισπανία 2020-1-ES01-KA204-081956 2020-2022 σύνοψη Being a Female Entrepreneur Το “Being a Female entrepreneur” είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που απευθύνεται στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και κυρίως στην υποστήριξη και ώθηση των γυναικών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να δημιουργήσουν μία δική τους επιχείρηση, να γίνουν δηλαδή Female Entrepreneur. Μέχρι τώρα οι γυναίκες αυτές αντιμετώπιζαν τη

Female Entrepreneur Read More »

Slow Learning 171

Slow Learning

στοιχεία Σλοβενία 2019-1-SI01-KA204-060442 2019-2021 σύνοψη Slow Learning“Developing the skills of IT trainers of older people” Το Slow Learning είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο που υλοποιείται από πέντε εταίρους, από Σλοβενία, Δανία, Ισπανία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του Slow Learning είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών πληροφορικής ατόμων άνω των 55 ετών. Το κύριο πρόβλημα που

Slow Learning Read More »

Win On Line 197

Win On Line

στοιχεία Φινλανδία 2019-1-FI01-KA204-060743 2019-2021 σύνοψη WIN ON LINE“Women In Action” Το WIN on-line είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο διάρκειας 26 μηνών, που υλοποιείται από εφτά εταίρους, από Φινλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Λιθουανία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες να γίνουν πιο ενεργές και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, με σκοπό να πάρουν το ρίσκο

Win On Line Read More »

Pro-Learn 228

Pro-Learn

στοιχεία Πολωνία 2019-1-PL01-KA201-065726 2019-2022 σύνοψη Pro-Learn“Fostering children’s learning process and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods” Το Pro-Learn είναι ένα τριετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από έξι εταίρους, από Πολωνία, Κύπρο, Ρουμανία, Ιταλία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων και των αποτελεσματικών δεξιοτήτων

Pro-Learn Read More »

TechSenior 252

TechSenior

στοιχεία Δανία KA202-2016-015 2016-2018 σύνοψη TECHSenior To TECHSenior είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ2).Σκοπός του Έργου είναι η εκπαίδευση ηλικιωμένων στη χρήση νέων τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και τη διατήρηση της αυτονομίας τους σ’ ότι αφορά

TechSenior Read More »

Scroll to Top