στοιχεία

Ιταλία

erasmus-logo.png

2017-1-IT01-KA202-006241

2019-2021

σύνοψη

LOST
“Learning Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to Combat the Growing Phenomenon of MISSING PEOPLE in Europe”

Το LOST είναι ένα 2ετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από οκτώ εταίρους. Ο κύριος στόχος του έργου, είναι να ασχοληθεί με τον τομέα της αντιμετώπισης των εξαφανίσεων ατόμων. Από το έργο θα επωφεληθούν διαφορετικοί τύποι επαγγελματιών που εργάζονται σε περιπτώσεις εξαφανισμένων παιδιών και ενηλίκων, μέσα από τη λήψη ειδικής κατάρτισης και υποστήριξης από τεχνικούς φορείς και εκπαιδευτές VET. Αυτοί οι επαγγελματίες, μπορεί να είναι μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, της αστυνομίας, των μυστικών υπηρεσιών και της πολιτικής προστασίας, εκπρόσωποι εθελοντικών ενώσεων ή ΜΚΟ. Ακόμα προσωπικό δημόσιων φορέων όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι που παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες, επαγγελματίες υγείας καθώς και γιατροί.

σκοπός
  • Να βελτιωθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτών και των τεχνικών φορέων στην κρίσιμη πρώτη φάση της έρευνας
  • Να ορίσει ένα νέο βασικό επαγγελματικό προφίλ, που θα υποστηρίζει οποιαδήποτε υπηρεσία επιβολής του νόμου στην έρευνα
  • Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι κοινωνικές πολιτικές των τοπικών δημόσιων θεσμών για την υποστήριξη και την προστασία των οικογενειών αλλά και των τοπικών κοινοτήτων γενικότερα από το φαινόμενο αυτό
  • Ανάπτυξη ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου, που να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. χρησιμοποιώντας καινοτόμα και ανοιχτά εργαλεία ΤΠΕ
  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των κοινοτήτων με τη συνεργασία των Τοπικών Δημόσιων Διοικήσεων
  • Η καινοτομία του “LOST – Learning Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to Combat the Growing Fenomenon of MISSING PEOPLE in Europe“ έγκειται στο γεγονός ότι όλοι οι εταίροι αντιπροσωπεύουν παρόχους και τομείς VET, που πλήττονται από το φαινόμενο των αγνοουμένων.
target groups

Άμεσα

∆ιοικητικό προσωπικό παρόχων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλων τύπων Εκπαίδευσης

Επαγγελματίες του VNFIL (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, αξιολογητές, σύμβουλοι κλπ.)

Σπουδαστές συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλων τύπων Εκπαίδευσης και υποψήφιοι πιστοποίησης στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση

Εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων

Φορείς χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

 

Έμμεσα

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί και δίκτυα

Ευρωπαϊκά ιδρύματα

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Lost  είναι τα παρακάτω:

άλλα έργα
Scroll to Top