στοιχεία

Δανία

erasmus-logo.png

KA202-2016-015

2016-2018

σύνοψη

TECHSenior

To TECHSenior είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ2).
Σκοπός του Έργου είναι η εκπαίδευση ηλικιωμένων στη χρήση νέων τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και τη διατήρηση της αυτονομίας τους σ’ ότι αφορά τη διαβίωση τους.

Αναλυτικότερα, θα γίνει εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με έμφαση σε συγκεκριμένα αντικείμενα που θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν ανεξάρτητοι και ενεργοί σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενότητες για τη χρήση web banking, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, την αγορά προϊόντων μέσω internet, όπως προϊόντων super market, εισιτηρίων για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ., το κλείσιμο ιατρικών ραντεβού μέσω internet, την παρακολούθηση ατομικών τους στοιχείων π.χ. στο taxis κ.ο.κ.

σκοπός
  • Η τεχνολογία επιτρέπει στα ηλικιωμένα άτομα να παραμένουν ενεργά και ανεξάρτητα στην καθημερινότητα τους
  • Η ενεργός γήρανση δημιουργεί ευεξία στην καθημερινή ζωή και υποστηρίζει την αποκατάσταση
  • Επαγγελματίες φροντιστές και εθελοντές που έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους θα μπορούν να τους υποστηρίξουν χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία
target groups

Άμεσα

Εκπαιδευτές

Εθελοντές

Ηλικιωμένοι

 

Έμμεσα

Εκπαιδευτικοί Φορείς

Περιφέρειες Δήμοι & Κυβερνήσεις

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί και δίκτυα

Ευρωπαϊκά ιδρύματα

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου TECHSenior είναι τα παρακάτω:

άλλα έργα
Scroll to Top