στοιχεία

Ελλάδα

erasmus-logo

2017-1-EL01-KA202-036352

2017-2020

σύνοψη

SCORE
“Developing the Skills of COmmunity and health workers working with REfugees”

Το SCORE είναι ένα τριετές Ευρωπαϊκό έργο, το οποίο υλοποιείται από επτά εταίρους, από Ελλάδα, Ιταλία, Δανία και Ισπανία. Το Έργο αποτελεί μια καινοτόμο παρέμβαση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα των προσφύγων και των μεταναστών. Ο κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη καλών πρακτικών για τη φροντίδα προσφύγων και αιτούντων άσυλο, σε περιοχές εκτός από αυτές της πρώτης εισόδου και των hot spots. Επιπλέον, το Έργο συμβάλλει στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών πάνω στο ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων.

σκοπός
  • Να εισάγει ένα νέο τύπο εκπαίδευσης σε εργαζόμενους της κοινότητας και της υγείας, μέσω της αποτελεσματικότερης επαφής με τους πρόσφυγες, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον εθελοντή
  • Να προσφέρει στους συμμετέχοντες μεγαλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες
  • Να ενθαρρύνει τους επαγγελματίες να συμμετέχουν στην κοινωνία πιο ενεργά, προς όφελος των προσφύγων
  • Να προωθήσει στους συμμετέχοντες μια θετικότερη στάση απέναντι στις αξίες της ΕΕ
  • Να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες σχετικά με το θεμάτων προσφύγων
target groups

Άμεσα

Επαγγελματίες υγείας

Δημόσιοι υπάλληλοι

Φοιτητές Ιατρικών Σχολών

Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εθελοντές

 

Έμμεσα

Πρόσφυγες

Μετανάστες

Φιλανθρωπικές οργανώσεις – ΜΚΟ

Δήμοι

 

Άλλοι φορείς

Ευρωπαϊκά δίκτυα

Φορείς χάραξης πολιτικής

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Score είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

φυλλάδιο

1o ενημερωτικό δελτίο

2o ενημερωτικό δελτίο

3o ενημερωτικό δελτίο

4o ενημερωτικό δελτίο

5o ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top